دیدار نادر کاظمی فرماندار شهرستان ماکو بهمراه امام جمعه و تعدادی از مسئولین ادارات با خانواده معظم شهید حسن اکبری