برگزاری مراسم غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهداء محله قزبعلی ماکو