گزارش تصویری از سفر مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد به شهرستان ماکو