دیدار بازرسین دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی با نادر کاظمی فرماندار شهرستان ماکو

📌 دیدار بازرسین دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی با نادر کاظمی فرماندار شهرستان ماکو 

🗓 11 فروردین 1401

@PadDolat_Maku