دیدار رؤسای ادارات آب و فاضلاب ماکو ، شرکت نفت ماکو و بازرگان با محمدی ایروانلو فرماندار جدید شهرستان ماکو