برگزاری جلسه بررسی مشکلات طرح بیابان زدایی دشت بورالان

جلسه بررسی مشکلات طرح بیابان زدایی دشت بورالان به ریاست نادر کاظمی فرماندار شهرستان ماکو و با حضور مهندس میر صمد سید موسوی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان غربی ، مسئولین ادارات مربوطه ، پیمانکار پروژه و جمعی از اهالی روستاهای منطقه بورالان در محل فرمانداری ماکو برگزار گردید .