دیدار چهره به چهره نادر کاظمی ، فرماندار شهرستان ماکو با تعدادی از اقشار مختلف مردم

درخواست کنندگان برای ملاقات‌ مردمی با فرماندار شهرستان ماکو می توانند با تماس با شماره 40042 342 044 درخواست ملاقات حضوری خود را با فرماندار شهرستان ماکو ثبت کنند.