دیدار فرماندار شهرستان ماکو بهمراه اعضای شورای تامین و اداری شهرستان با امام جمعه ماکو