مراسم بزرگداشت حماسه سازان هشت سال دفاع مقدس شهرستان ماکو و تجلیل از پیشکسوتان جهاد و مقاومت