محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو بعد از ظهر امروز سه شنبه ۷ بهمن سالجاری بهمراه رئیس اداره ورزش و جوانان جهت بررسی مسائل ، مشکلات و موانع پیش روی توسعه ورزش شهرستان از سالن های ورزشی بازدید نمود