💢 بازدید نادر کاظمی فرماندار شهرستان ماکو بهمراه بخشدار مرکزی و تعدادی از مسئولین از روند لایروبی رودخانه آواجیق جایی و پل روستای باشکند

💢 بازدید نادر کاظمی فرماندار شهرستان ماکو بهمراه بخشدار مرکزی و تعدادی از مسئولین از روند لایروبی رودخانه آواجیق جایی و پل روستای باشکند

💢 بازدید نادر کاظمی فرماندار شهرستان ماکو بهمراه بخشدار مرکزی و تعدادی از مسئولین از روند لایروبی رودخانه آواجیق جایی و پل روستای باشکند


👇👇👇
🇮🇷@PadDolat_Maku

# نظر : 0