دیدار اسماعیل علی میرزائی مشاور استاندار آذربایجان غربی در امور اقتصادی با سرکار خانم قربانی سرپرست فرمانداری ماکو

دیدار اسماعیل علی میرزائی مشاور استاندار آذربایجان غربی در امور اقتصادی با سرکار خانم قربانی سرپرست فرمانداری ماکو

 

# نظر : 0