نادر کاظمی فرماندار شهرستان ماکو :

آمبولانس اهدایی از طرف خیرین برای شهر بازرگان از گمرک بازرگان ترخیص شد

آمبولانس اهدایی از طرف خیرین برای شهر بازرگان از گمرک بازرگان ترخیص شد
با پیگیری های نادر کاظمی فرماندار شهرستان ماکو و حضور جوان کیا مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها استانداری آذربایجان غربی و مساعدت های ویژه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو و همکاری مدیرکل گمرک و اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار بازرگان آمبولانس اهدایی از طرف خیرین به شهر بازرگان که ببش از 3 ماه بود که در محوطه گمرک به صورت راکد مانده بود با مجوز 3 ماه عبور موقت تا پایان مراحل ترخیص ، از گمرک ترخیص و در اختیار شهرداری بازرگان قرار گرفت .

# نظر : 0