فرماندار شهرستان ماکو :

پرداخت مطالبات فی ما بین دستگاههای اجرایی می تواند به رشد و توسعه زیر ساخت ها کمک نماید

پرداخت مطالبات فی ما بین دستگاههای اجرایی می تواند به رشد و توسعه زیر ساخت ها کمک نماید

پیش از ظهر امروز جلسه بررسی مسائل و مطالبات فی ما بین شهرداری ماکو و شهرداری با زرگان با سازمان آب منطقه ای به ریاست فرماندار و با حضور مسئولین ذیربط در محل فرمانداری برگزار شد . 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان ماکو ، شاهین علیزاده در این جلسه با بیان اینکه  پرداخت مطالبات فی ما بین دستگاههای اجرایی می تواند به رشد و توسعه زیر ساخت ها کمک نماید گفت : مسئولین ادارات در مقابل سیاستهای ابلاغی وظیفه شرعی و قانونی دارند و وصول مطالبات بخشی از آن است . 

فرماندار ماکو خاطر نشان ساخت : تعامل و هماهنگی بین دستگاهها باعث می شود تا مسئولین نیز در انجام وظایف محوله موفق عمل نمایند .  

در ادامه این جلسه شهرداران ماکو و بازرگان و همچنین نمایندگان سازمان آب منطقه ای موارد و مطالبات خود را بیان نمودند و مقرر گردید کارگروه مشترکی با حضور کارشناسان دستگاههای ذیربط مطالبات مورد بحث را احصاء و فرایند لازم را برای وصول آنها تعریف نمایند . 

 

👇👇👇
🆔 @farmandari_maku

# نظر : 0