پیام تسلیت خانم قربانی سرپرست فرمانداری شهرستان ماکو در پی درگذشت یادگار هشت سال دفاع‌ مقدس جانباز شیمیایی حاج صفرعلی محمدپور

پیام تسلیت خانم قربانی سرپرست فرمانداری شهرستان ماکو در پی درگذشت یادگار هشت سال دفاع‌ مقدس جانباز شیمیایی حاج صفرعلی محمدپور

 

# نظر : 0