بازدید محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو بهمراه رئیس اداره صمت از کارخانه تولید فر و جاروبرقی آریان گستر جهت بررسی مشکلات کارخانه

بازدید محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو بهمراه رئیس اداره صمت از کارخانه تولید فر و جاروبرقی آریان گستر جهت بررسی مشکلات کارخانه

# نظر : 0