نادر کاظمی فرماندار شهرستان ماکو :

عملیات آسفالت ریزی خیابان روستای قزلداغ عجم در قالب طرح هادی در حال اجرا می باشد

عملیات آسفالت ریزی خیابان روستای قزلداغ عجم در قالب طرح هادی در حال اجرا می باشد

 بازدید نادر کاظمی فرماندار شهرستان ماکو از عملیات آسفالت ریزی خیابان روستای قزلداغ عجم

 

 نادر کاظمی فرماندار شهرستان ماکو در حاشیه بازدید از این پروژه گفت : عملیات آسفالت ریزی خیابان روستای قزلداغ عجم در قالب طرح هادی به مساحت 3 هزار متر مربع و با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و پانصد میلیون تومان از محل اعتبارات ملی ، استانی و کمک محمد علیپور نماینده مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان ماکو در حال اجرا می باشد .

# نظر : 0