بازدید محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو از کارخانه قهوه ماگوش تولید کننده انواع محصولات ممتاز قهوه ، شکلات داغ ، شیر قهوه و کافی میکس در شهرک صنعتی ماکو

بازدید محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو از کارخانه قهوه ماگوش تولید کننده انواع محصولات ممتاز قهوه ، شکلات داغ ، شیر قهوه و کافی میکس در شهرک صنعتی ماکو

# نظر : 0