بازدید محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو بهمراه رئیس اداره صمت از کارخانه تولید میوه خشک ( کشمش ) ابراهیم پور جهت بررسی مشکلات کارخانه

بازدید محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو بهمراه رئیس اداره صمت از کارخانه تولید میوه خشک ( کشمش ) ابراهیم پور جهت بررسی مشکلات کارخانه

# نظر : 0