قلیانسرای متخلف در بازرگان پلمپ گردید

قلیانسرای متخلف در بازرگان پلمپ گردید

در راستای اجرای مصوبه شورای مبارزه با کرونا ویروس شهرستان ماکو در مورخه ۱ آبان سالجاری ساعت ۲۱:۴۰ یک واحد قلیانسرا که بصورت زیرزمینی و شبانه نسبت به فروش و عرضه قلیان اقدام نموده و به محدودیت های ابلاغی از سوی ستاد ملی و استانی مبارزه با کرونا بی توجه بود توسط اکیپ مشترک فرمانداری ، شبکه بهداشت ، نیروی انتظامی ، اداره صنعت و معدن ، شهرداری ماکو ، تربیت بدنی و تعزیرات پلمپ گردید.

# نظر : 0