حضور نادر کاظمی فرماندار شهرستان ماکو در محل ساختمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر بازرگان و بررسی میزان آمادگی آنها در شرایط بحرانی و همچین وقوع حوادث احتمالی

حضور  نادر کاظمی فرماندار شهرستان ماکو در محل ساختمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر بازرگان و بررسی میزان آمادگی آنها در شرایط بحرانی و همچین وقوع حوادث احتمالی

💢 حضور  نادر کاظمی فرماندار شهرستان ماکو در محل ساختمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر بازرگان و بررسی میزان آمادگی آنها در شرایط بحرانی و همچین وقوع حوادث احتمالی

.
.
.
🗓 1400/12/29

@PadDolat_Maku

# نظر : 0