با مدیران کانال ها و پیج های اینستاگرام که اقدام به انتشار اعلامیه های ترحیم کنند برخورد جدی خواهد شد.

با مدیران کانال ها و پیج های اینستاگرام که اقدام به انتشار اعلامیه های ترحیم کنند برخورد جدی خواهد شد.

 

# نظر : 0