دستور ویژه رئیسی به  بررسی حادثه تلخ « مهسا امینی»

حساسیت رییس جمهور به حفظ کرامت انسانی و حقوق شهروندی

حساسیت رییس جمهور به حفظ کرامت انسانی و حقوق شهروندی

رئیس جمهور که برای شرکت در اجلاس سران شانگهای در ازبکستان به سر می برد به وزیر کشور برای بررسی حادثه تلخ پیش آمده برای "مهسا امینی" دستور پی گیری و بررسی صادر کرد.

وزیر کشور خطاب به معاون امنیتی وزارت کشور: با توجه به دستور رییس‌جمهور در خصوص حادثه پدید آمده برای خانم «مهسا امینی»، علت حادثه را با فوریت و دقت به صورت ویژه بررسی و نتیجه را به اینجانب گزارش کنید .

#دولت_مردمی

#ایران_قوی

#وعده_صادق 

#آینده_روشن

# نظر : 0