بازدید نادر کاظمی فرماندار شهرستان ماکو به همراه امیر سرتیپ علی حاجیلو فرمانده قرارگاه منطقه ای شمالغرب ارتش جمهوری اسلامی ایران از زمین های ارتش در محله قره کورپی جهت حل مشکلات مردم این منطقه

بازدید نادر کاظمی فرماندار شهرستان ماکو به همراه امیر سرتیپ علی حاجیلو فرمانده قرارگاه منطقه ای شمالغرب ارتش جمهوری اسلامی ایران از زمین های ارتش در محله قره کورپی جهت حل مشکلات مردم این منطقه
نادر کاظمی فرماندار شهرستان ماکو به همراه امیر سرتیپ علی حاجیلو فرمانده قرارگاه منطقه ای شمالغرب ارتش جمهوری اسلامی ایران ، اعضای شورای اداری و رئیس شورای اسلامی شهر و شهردار ماکو از زمین های ارتش در محله قره کورپی جهت حل مشکلات مردم این منطقه بازدید نمود .

# نظر : 0