تجلیل نادر کاظمی فرماندار شهرستان ماکو از یوسف حاتمی شهردار شهر بازرگان در جلسه شورای اداری به مناسبت سالروز شهادت شهید مهدی باکری روز شهردار

تجلیل نادر کاظمی فرماندار شهرستان ماکو از یوسف حاتمی شهردار شهر بازرگان در جلسه شورای اداری به مناسبت سالروز شهادت شهید مهدی باکری روز شهردار

# نظر : 0