بازدید فرماندار ماکو از اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی

بازدید فرماندار ماکو از اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان ماکو محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو به اتفاق رئیس اداره صمت از اتاق اصناف شهرستان بازدید و با روسای اتحادیه های صنفی شهرستان دیدار نمودند.   محمدی ایروانلو در این دیدار اظهار داشت: - اصناف در کنار فعالیت های اقتصادی همواره در مسائل و تحولات سیاسی ، اجتماعی کشور نقش آفرین بودند. - برای داشتن اقتصادی فعال و پویا می بایست به صنوف کشور توجه بیشتری شود. - اصناف از بزرگترین و با سابق ترین نهاد های مدنی در کشور هستند که در ساماندهی وضعیت بازار و کالاها نقش تعیین کننده ای دارند. - اصناف و بازاریان در توسعه و پیشرفت شهرستان نقش مهمی دارند و اتاق اصناف نیز در این زمینه وظیفه سنگینی بر عهده دارند.

# نظر : 0