معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری شهرستان ماکو در دیدار با عادل ولی پور معاون اداری مالی و پشتیبانی و علی نیکفر رئیس اداره حراست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان غربی :

سازمان فنی و حرفه‌ای در زمینه مهارت آموزی به افراد طالب اشتغال بسیار موفق بوده است که به صورت رایگان و به دور از هزینه‌های گزاف به جوانان مشتاق در رشته‌های مختلف مهارت می آموزد .

سازمان فنی و حرفه‌ای در زمینه مهارت آموزی به افراد طالب اشتغال بسیار موفق بوده است که به صورت رایگان و به دور از هزینه‌های گزاف به جوانان مشتاق در رشته‌های مختلف مهارت می آموزد .

صبح روز یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۹ ، عادل ولی پور معاون اداری مالی و پشتیبانی بهمراه علی نیکفر رئیس اداره حراست اداره کل آموزش فنی حرفه ای استان آذربایجان غربی با حضور در این فرمانداری با خانم قربانی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری شهرستان ماکو دیدار و در خصوص مشکلات و حل مسائل حوزه آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بحث و گفتگو کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان ماکو : خانم قربانی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری ماکو در این دیدار ضمن تشکر از حضور معاون اداری مالی و پشتیبانی و رئیس اداره حراست اداره کل آموزش فنی حرفه ای استان آذربایجان غربی در فرمانداری با بیان اینکه فنی و حرفه‌ای در ایجاد مهارت و اشتغالزایی نقش مهمی دارد، گفت : سازمان فنی و حرفه‌ای در زمینه مهارت آموزی به افراد طالب اشتغال بسیار موفق بوده است که به صورت رایگان و به دور از هزینه‌های گزاف به جوانان مشتاق در رشته‌های مختلف مهارت می آموزد .

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری ماکو بر ضرورت همکاری بیش از پیش آموزش فنی و حرفه ای با نهاد های حمایتی و بنیاد برکت در راستای مهارت آموزی افراد جویای کار و بهره گیری از تسهیلات بنیاد برکت تاکید کرد و گفت : باید برای سطح شهرستان برنامه مدون داشته و از طریق سازمان فنی و حرفه ای این فضا را مدیریت نماییم تا کارآمدی نیروی انسانی مان در سطح بالایی باشد .

عادل ولی پور معاون اداری مالی و پشتیبانی اداره کل آموزش فنی حرفه ای استان آذربایجان غربی نیز با ارائه گزارش عملکرد این سازمان در شهرستان ماکو افزود : سال گذشته ۱۰۰ درصد و امسال نیز با توجه به شرایط کرونا بصورت آموزش در محیط واقعی کار ۳۰ درصد از تعهداتمان را انجام داده ایم .

در پایان این مراسم ، با تجلیل از زحمات و تلاشهای سید مرتضی شکارلو ، محرم آقا زاده به عنوان سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان ماکو معرفی شد .

 

# نظر : 0