نادر کاظمی فرماندار و رئیس ستاد بحران شهرستان ماکو :

پنجمین محموله کمکهای مردمی شهرستان ماکو به منطقه زلزله زده شهرستان خوی ارسال گردید

پنجمین محموله کمکهای مردمی شهرستان ماکو به منطقه زلزله زده شهرستان خوی ارسال گردید
پنجمین محموله کمکهای مردمی شهرستان ماکو شامل اقلام زیستی و غذایی به ارزش سه میلیارد و دویست میلیون تومان که به صورت خودجوش توسط مردم خیر شهرهای ماکو و بازرگان جمع آوری شده بود به وسیله 3 کامیون و 2 وانت نیسان به شهرستان خوی ارسال گردید .

تا به امروز پنج محموله کمک‌های مردمی به ارزش 8 میلیارد تومان از شهرستان ماکو به منطقه زلزله زده خوی ارسال گردیده است .

# نظر : 0