با استقبال مسئولین منطقه آزاد ماکو :

عبدالملکی مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور وارد منطقه آزاد ماکو شد

عبدالملکی مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور وارد منطقه آزاد ماکو شد

 با استقبال مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو ، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی ، فرماندار شهرستان ماکو و مسئولین منطقه ای عبدالملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور وارد منطقه آزاد ماکو شد .

# نظر : 0