پیام علی محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو بمناسبت نهم دی ماه روز بصیرت و میثاق با امت و ولایت

پیام  علی محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو بمناسبت نهم دی ماه روز بصیرت و میثاق با امت و ولایت

💢 پیام  علی محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو بمناسبت نهم دی ماه روز بصیرت و میثاق با امت و ولایت
.
.
.
👇👇👇
🇮🇷@PadDolat_Maku

 

# نظر : 0