بازدید نادر کاظمی فرماندار شهرستان ماکو از روستای آغ گل از توابع بخش مرکزی ماکو ؛

بازدید نادر کاظمی فرماندار شهرستان ماکو از روستای آغ گل از توابع بخش مرکزی ماکو ؛

حضور نادر کاظمی فرماندار شهرستان ماکو به همراه امام جمعه ، دادستان و رؤسای ادارات خدمات رسان در جمع مردم روستای آغ گل از توابع بخش مرکزی ماکو و برپایی میز خدمت جهت پاسخگویی به سوالات روستائیان

# نظر : 0