دیدار محمد علیپور نماینده مردم شریف شهرستانهای ماکو ، چالدران ، شوط و پلدشت در مجلس شورای اسلامی با محمدی ایروانلو فرماندار جدید شهرستان ماکو

دیدار محمد علیپور نماینده مردم شریف شهرستانهای ماکو ، چالدران ، شوط و پلدشت در مجلس شورای اسلامی با محمدی ایروانلو فرماندار جدید شهرستان ماکو

 

# نظر : 0