خلاصه گزارش ثبت نام داوطلبین یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابی ماکو ، چالدران ، شوط و پلدشت

خلاصه گزارش ثبت نام داوطلبین یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی  حوزه انتخابی ماکو ، چالدران ، شوط و پلدشت

خلاصه گزارش ثبت نام داوطلبین یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابی ماکو ، چالدران ، شوط و پلدشت

کمیته اطلاع رسانی و روابط عمومی فرمانداری شهرستان ماکو " مرکز حوزه انتخابیه "

 

# نظر : 0