در اولین روز کاری دکتر علی محمدی ایروانلو در فرمانداری شهرستان ماکو :

در اولین روز کاری دکتر علی محمدی ایروانلو در فرمانداری شهرستان ماکو :

دیدار صمیمی علی مصطفوی معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی بهمراه محمود اردبیلی مدیرکل امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری آذربایجان غربی و دکتر محمدی با کارکنان فرمانداری

# نظر : 0