تقدیر و تشکر سرپرست فرمانداری شهرستان ماکو از فعالیت‌های عمرانی شهردار ماکو

تقدیر و تشکر سرپرست فرمانداری شهرستان ماکو از فعالیت‌های عمرانی شهردار ماکو

 

# نظر : 0