#چهارشنبه_های_مردمی_فرماندار_شهرستان_ماکو

آلبوم تصویری / ملاقات مردمی فرماندار شهرستان ماکو

آلبوم تصویری / ملاقات مردمی فرماندار شهرستان ماکو

دیدار چهره به چهره نادر کاظمی ، فرماندار شهرستان ماکو با تعدادی از اقشار مختلف مردم

درخواست کنندگان برای ملاقات‌ مردمی با فرماندار شهرستان ماکو می توانند با تماس با شماره 04434240042 درخواست ملاقات حضوری خود را با فرماندار شهرستان ماکو ثبت کنند.

 

# نظر : 0