فرماندار شهرستان ماکو :

برگزاری مراسم عروسی در منازل شهرستان ماکو ممنوع می باشد

برگزاری مراسم عروسی در منازل شهرستان ماکو ممنوع می باشد

 

# نظر : 0