مراسم تجلیل از مقام آوران تیم نوجوانان والیبال ماکو با حضور نادر کاظمی فرماندار شهرستان ماکو ، امام جمعه و مسئولین در شهرستان ماکو برگزار گردید .

مراسم تجلیل از مقام آوران تیم نوجوانان والیبال ماکو با حضور نادر کاظمی فرماندار شهرستان ماکو ، امام جمعه و مسئولین در شهرستان ماکو برگزار گردید .

# نظر : 0