تقدیر و تشکر خانم قربانی سرپرست فرمانداری شهرستان ماکو از شهرداران ماکو و بازرگان

تقدیر و تشکر خانم قربانی سرپرست فرمانداری شهرستان ماکو از شهرداران ماکو و بازرگان

خانم قربانی سرپرست فرمانداری شهرستان ماکو بهمراه دکتر صمدی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان ماکو با حضور در دفتر شهرداران ماکو و بازرگان ، با اهداء لوح از زحمات مهندس علی یوسفی و سید محمد تقی حسن زاده در خصوص اقدامات پیشگیرانه در ارتباط با مبارزه با شیوع ویروس منحوس کرونا تقدیر و تشکر نمود.

رعنا قربانی در جریان این مراسم گفت : از ابتدای شیوع ویروس کرونا در شهرستان ماکو ، شهرداران با اقدامات پیشگیرانه و اطلاع رسانی گسترده از جمله گندزدایی و ضدعفونی مستمر اماکن و معابر و همچنین نصب بنر گام های موثری را در راستای در کنترل شیوع این بیماری منحوس بردارند.

# نظر : 0