برگزاری هرگونه مراسم عروسی ، عزا ، تشییع جنازه و سر قبری ممنوع می باشد .

برگزاری هرگونه مراسم عروسی ، عزا ، تشییع جنازه و سر قبری ممنوع می باشد .

 

# نظر : 0