بازدید شبانه نادر کاظمی رئیس ستاد بحران شهرستان ماکو از عملیات بازگشایی راه روستای قره خاچ در پی بارش باران و مسدودی راه

بازدید شبانه نادر کاظمی رئیس ستاد بحران شهرستان ماکو از عملیات بازگشایی راه روستای قره خاچ در پی بارش باران و مسدودی راه

# نظر : 0