بازدید نادر کاظمی فرماندار شهرستان ماکو به همراه بخشدار مرکزی و روسای ادارات خدمات‌رسان از روستای باشکند از توابع بخش مرکزی جهت بررسی مسائل و مشکلات روستائیان

بازدید نادر کاظمی فرماندار شهرستان ماکو به همراه بخشدار مرکزی و روسای ادارات خدمات‌رسان از روستای باشکند از توابع بخش مرکزی جهت بررسی مسائل و مشکلات روستائیان

# نظر : 0