والی آغری ترکیه در آئین افتتاح بازارچه مرزی ساریسو :

تعاملات بین دو کشور ایران و ترکیه روز به روز تقویت می شود

تعاملات بین دو کشور ایران و ترکیه روز به روز تقویت می شود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان ماکو ، سلیمان آلبآن در آیین آغاز به کار مجدد بازارچه مرزی ساری سو ماکو با تاکید بر اینکه کشور ایران و ترکیه دو برادر جدایی ناپذیر هستند، افزود: امنیت و آسایش در این دو کشور در سایه تعاملات مابین دو کشور دوست و همسایه تحقق یافته و روز به روز تقویت می شود.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه مرز مشترک بین کشورها تنها از بعد فیزیکی وجود خارجی دارد، افزود: مرزی در بین تفکرات مردم این دو کشور وجود ندارد که اگر در ذهنها مرزی وجود داشته باشد نمی‌توانیم موانع فیزیکی و جغرافیایی را رفع نموده و گام های اساسی در راستای توسعه همه جانبه کشور برداریم.

والی آغری ترکیه بازگشایی مرز ساری سو را یکی از نمونه‌های بارز رفع موانع فیزیکی مرزی بین دو کشور ایران و ترکیه یاد کرد و افزود: پروژه بازارچه مرزی ساری سو در کنار احداث بازارچه مرزی پیراحمدکندی در چالدران، امنیت، آسایش و رفاه مرزنشینان را فراهم خواهد کرد که در نتیجه سودمندی دو کشور رقم خواهد خورد.

وی اظهار کرد: رهبران دو کشور تاکید بر تعاملات نزدیک و متقابل دارند که باید سرلوحه امورات کاری مسئولین استان های مرزی قرار گیرد.

آلبان پروژه احداث بازارچه مرزی پیراحمدکندی و ساری سو را شروع راه یاد کرد و افزود: همکاری های بین دو کشور برای تمامی کشورهای جهان آشکارا قابل رویت است و این کشور آمادگی خود را در راستای ارتقاء تعاملات بیشتر با کشور ایران اعلام میدارد.

# نظر : 0