💢 دیدارعزیز سهندی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان با علی محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو

💢 دیدارعزیز سهندی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان  با علی محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو

🔹 علی محمدی ایروانلو فرماندار ماکو در این دیدار ضمن قدردانی از فعالیت های کمیته امداد در سطح شهرستان در امر خدمت رسانی به محرومین و قشر ضعیف جامعه و همچنین فراهم سازی زمینه اشتغال و خود کفایی مددجویان گفت: توجه به کرامت انسانی باارزش ترین قشر جامعه یعنی محرومین باید سرلوحه مسئولان قرار گیرد. 

🔹 عزیز سهندی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان نیز در این دیدار گفت : توانمندسازی خانواده ها مهمترین اولویت کاری کمیته امداد می باشد و برنامه این نهاد اجرای طرح اشتغال برای ۴۰۰ خانوار با اعتبار ۱۸ میلیارد تومان در سالجاری  است. 


🗓 ۱۴۰۰/۷/۲۱

@PadDolat_Maku

# نظر : 0