با دعوت نادر کاظمی فرماندار شهرستان ماکو امیر سرتیپ علی حاجیلو فرمانده قرارگاه منطقه ای شمالغرب ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت حل مشکلات زمین ارتش وارد شهرستان ماکو شد

با دعوت نادر کاظمی فرماندار شهرستان ماکو امیر سرتیپ علی حاجیلو فرمانده قرارگاه منطقه ای شمالغرب ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت حل مشکلات زمین ارتش وارد شهرستان ماکو شد

# نظر : 0