بازدید محمدی ایروانلو فرماندار و رئیس شورای تامین شهرستان ماکو از برجک مرزی ساریسو ماکو

بازدید محمدی ایروانلو فرماندار و رئیس شورای تامین شهرستان ماکو از برجک  مرزی ساریسو ماکو

محمدی ایروانلو در این بازدید از تلاش شبانه روزی مرزبانان غیور ایران اسلامی در حفاظت و حراست از مرزهای کشور قدردانی کرد .

# نظر : 0