جلسه هماهنگی و برنامه ریزی جمع آوری زکات فطریه شهرستان ماکو به ریاست خانم قربانی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار شهرستان و با حضور امام جمعه و رئیس محترم شورای زکات شهرستان در آستانه عید فطر

جلسه هماهنگی و برنامه ریزی جمع آوری زکات فطریه شهرستان ماکو به ریاست خانم قربانی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار شهرستان و با حضور امام جمعه و رئیس محترم شورای زکات شهرستان در آستانه  عید فطر

# نظر : 0