ارائه خدمات شبانه روزی درمانگاه تامین اجتماعی مطالبه جدی و حق مردم ماکو می باشد

ارائه خدمات شبانه روزی درمانگاه تامین اجتماعی مطالبه جدی و حق مردم ماکو  می باشد

📌 تماس تلفنی فرماندار شهرستان ماکو با مدیریت درمان تامین اجتماعی استان آذربایجان غربی

@PadDolat_Maku

# نظر : 0