مسابقات فوتسال "جام ادارات" شهرستان ماکو ، با قهرمانی تیم سازمان منطقه آزاد ماکو به پایان رسید.

مسابقات فوتسال "جام ادارات" شهرستان ماکو ، با قهرمانی تیم سازمان منطقه آزاد ماکو به پایان رسید.

# نظر : 0