با استقبال گرم نادر کاظمی فرماندار شهرستان ماکو ، دکتر جعفر ذوالفقاری معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجان غربی وارد شهرستان ماکو شد

با استقبال گرم نادر کاظمی فرماندار شهرستان ماکو ، دکتر جعفر ذوالفقاری معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجان غربی وارد شهرستان ماکو شد

# نظر : 0